Związki małżeńskie i polityka a liczba dzieci

Czy uważasz, że więcej dzieci mają osoby będące w związku małżeńskim, czy osoby, które nie są formalnie związane? Istnieje tendencja do życia bez ślubu, oraz do posiadania dzieci w takich związkach.

Jednak, gdybyśmy przyjrzeli się temu, gdzie rodzi się więcej dzieci – byłyby to zdecydowanie związki małżeńskie. Oczywiście, w krajach europejskich. Każdy kraj ma jednak swoje zwyczaje i odrębną kulturę oraz politykę. Im trudniej ma kobieta w danym społeczeństwie i im bardziej jest tego świadoma – tym trudniej zdecydować się jej na dziecko.

Related posts

Top