Tag Archives: Oczywi

Związki małżeńskie i polityka a liczba dzieci

Czy uważasz, że więcej dzieci mają osoby będące w związku małżeńskim, czy osoby, które nie są formalnie związane? Istnieje tendencja do życia bez ślubu, oraz do posiadania dzieci w takich związkach.

Jednak, gdybyśmy przyjrzeli się temu, gdzie rodzi się więcej dzieci – byłyby to zdecydowanie związki małżeńskie.…

Chinki niezadowolone z seksu małżeńskiego

Jedna czwarta Chinek nie znajduje satysfakcji w seksie małżeńskim. Świadczą o tym opublikowane w Pekinie wyniki ogólnokrajowego sondażu. Oczywiście, jeszcze niedawno zrobienie takiej ankiety w Chinach byłoby nie do pomyślenia. 54 proc. respondentek przyznało, że pomyślny związek małżeński oznacza dla nich także udane pożycie płciowe.…

Top